تعمیرات، نوسازی، تغییرات و بازسازی ساختمان

برای باز سازی ساختمان از کجا باید شروع کنیم؟

10 / 10
از 16 کاربر

در ابتدا بایدمشخص کنیم تصمیم داریم چه کارهایی انجام دهیم و چه مقدار هزینه برای این تغیرات در نظر گرفته ایم همچنین بیاید شرایط خانه را باید مد نظر داشته باشیم. برای این منظور ابتدا باید یک سری از قسمت های خانه را بررسی کنیم:

تمامی لوله کشی ها آب و رادیاتور، سیم کشی برق را بررسی می کنیم چون امکان دار قسمتی یاغ بخشی از آن پوشیده شده باشد و حادثه ساز شود.

عایق بندی سرویس بهداشتی مانند حمام و توالت، آشپزخانه باید چک شود چرا در صورت نشتی آب آمکان دارد کف ریزش کند و بسیار خطرناک است و تعمیر آن هزینه بر است.

تمامی موارد فوق قسمت های حیاتی  یک ساختمان را تشکلیل می دهند و بازسازی و تعمیر آن ها باید در الویت قرار بگیرد و بعد به سراغ قسمت های دیگر مانند پنجره ها، در  ها، کف و دکوراسیون داخلی که شامل جابجایی قسمت های خانه مانند سرویس ها و اتاق ها و ... می شود.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :