تعمیرات، نوسازی، تغییرات و بازسازی ساختمان

نقشه تفکیکی آپارتمان چیست؟

10 / 10
از 16 کاربر

پس از پایان ساخت ساختمان آپارتمان مالکان برای آن که بتوانند سند بگیرند بای قبل از آن آپارتمان را تفکیک کنند. برای این منظور به اداره ثبت اسناد و املاک باید مراجعه کنند تا مراحل تفکیک آپارتمان را به نظام مهندسی منتقل کنند تا نظام مهندسی فرد نقشه برداری را برای ادامه کار تعیین کند.

در واقع مراحل تفکیک نقشه آپارتمان به صورت زیر است:

نقشه های تفکیکی آپارتمان از طریق مهندس نقشه بردار ایجاد میشود، به وسیله ی دفاتر نظام مهندسی به واحد های ثبتی منتقل میشود و در آخرین قدم بر اساس آیین نامه داخل، سند ماکیت را میتواند صادر کند.

اکنون نقشه برداری ها بر پاپه ی استاندار های کاداستر سازمان نظام مهندسی ثبت و ایجاد میشود. 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :